Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam

Northern CaliforniaLiên Đoàn Âu Lạc


Thành lập: 2008


Trang nhà: liendoanaulac.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 612
 • Thiếu Ðoàn 612
 • Ðoàn Nữ 60956
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:00PM
  Alum Rock Youth Center
  137 N.White Road, San Jose, CA 95127
  Don Pham (LÐT) - (408) 729-7636
  E-mail: sl.donpham@gmail.com
  aulac
  Liên Ðoàn Bắc Đẩu


  Thành lập: 2018


  Trang nhà: www.bacdau.org
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Đoàn 817
 • Thiếu Đoàn 817
 • Thanh Đoàn 817
 • Chim Non 61112
 • Thiếu Nữ 61112
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Evergreen Valley College
  3095 Yerba Buena Rd, San Jose
  (in front of Caféteria)
  Ngọc Đào (LĐT)
  Khải Trần (LĐP)
  Thủy Nguyễn (LĐBD Representative)
  Liên Ðoàn Bách Việt


  Thành lập: 2003


  Trang nhà: www.bach-viet-group.org
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 179
 • Thiếu Ðoàn 179
 • Thanh Ðoàn 179
 • Ðoàn Nữ 60919
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Vườn Hồng, Emma Prusch Farm Park
  647 S King Rd San Jose, CA 95116
  Biện Thị Quý (LÐT) - (408) 410-7542
  E-mail: ranmatkieng00@yahoo.com
  Liên Ðoàn Diên Hồng


  Thành lập: 1982
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 216
 • Thiếu Ðoàn 230
 • Thanh Ðoàn 216
 • Ðoàn Nữ 61679
 • Thứ Bảy 10AM đến 12PM
  Yerba Buena High School
  1855 Lucretia Ave - San Jose
  Trần Anh Kiệt (LÐT) - (408) 966-1159
  E-mail: ka_tran@yahoo.com
  ----
  Lê Quang Tuấn (LÐP) - (408) 263-3687
  E-mail: tl216@yahoo.com
  Liên Ðoàn Hòa Bình


  Thành lập: 2018
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Pack 745
 • Troop 745
 • Crew 745
 • Girl Scout 62601
 • Dove Hill Elementary School
  1460 Colt Way, San Jose, CA 95121
  Every Sunday from 10:00A to 1:00PM except holiday
  Liên Đoàn Trưởng: Minh Nguyen
  408-887-0861
  -------
  Liên Đoàn Phó: Danny Lu
  408-207-7461
  Liên Ðoàn Hoa Lư


  Thành lập: 2003
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 111
 • Thiếu Ðoàn 111
 • Ðoàn Nữ 60905
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  Rose Elementary School
  250 Roswell Drive - Milpitas
  Vũ Anh Tuấn (LĐT)
  E-mail: lankluongvu@yahoo.com
  ----
  Anthony Tiến Hồ (LĐP)
  Liên Ðoàn Hướng Việt


  Thành lập: 1999


  Trang nhà: www.hv.hdvietnam.net
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 288
 • Thiếu Ðoàn 288
 • Thanh Ðoàn 288
 • Ðoàn Nữ 60780
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  The Chapel of Vietnamese Martyrs
  685 Singleton Road - San Jose
  (Nguyện Ðường Các Thánh Tử Ðạo VN)
  Gary Pham (LÐT) (408) 799-7170
  Email: gary@acies.net
  Liên Ðoàn Lạc Hồng


  Thành lập: 1994
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 101
 • Thiếu Ðoàn 101
 • Thanh Ðoàn 101
 • Ðoàn Nữ 60280
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  John Sinnott Elementary School
  2025 Yellowstone Ave. - Milpitas
  Trần Tuấn (Andrew) (LÐT)
  (408) 910-7024
  E-mail: vietcali2000@yahoo.com
  ----
  Nguyễn Văn Ðĩnh
  (408) 315-1095
  E-mail: DVNG48@aol.com
  Liên Ðoàn Lạc Việt San José


  Thành lập: 2006


  Trang nhà: hdlacviet.com
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 610
 • Thiếu Ðoàn 610
 • Thanh Ðoàn 610
 • Ðoàn Nữ 61010
 • Ðoàn Nữ 61310
 • Chủ Nhật 3:00PM đến 05:00PM
  Trung Tâm Công Giáo tại San Jose
  2849 S White Rd
  San Jose, CA 95148
  Lê Quý Nhượng (LĐT) (408)729-4543
  E-mail: lequynhuong@yahoo.com
  ----
  Liên Ðoàn Phù Đổng


  Thành lập: 2006


  Trang nhà: www.liendoanphudong.org
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 719
 • Thiếu Ðoàn 719
 • Thanh Ðoàn 719
 • Ðoàn Nữ 60709
 • Chủ Nhật 10:00AM đến 12:00AM
  Evergreen Park
  4860 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135
  (next to Evergreen Community Center)
  Nguyễn Ngọc Phương (LĐT)
  (408) 806-6039
  Email: phuong.hop1@gmail.com
  ----
  Rachel Hà (LDP)
  (408) 836-7144
  Email: nghiavo67@yahoo.com
  Liên Ðoàn Ra Khơi


  Thành lập: 1985


  Trang nhà: www.rakhoi.org
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 285
 • Thiếu Ðoàn 285
 • Thanh Ðoàn 222
 • Ðoàn Nữ 61212
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Yerba Buena High School
  1855 Lucretia Ave - San Jose
  Ngô Đình Chuyên(LDT)(408)687-7784
  Email:namailan@yahoo.com
  ----
  Trần Hoàng Thân (LDP Ngoại Vụ) (408) 396-1029
  Email tran4483@yahoo.com
  Liên Ðoàn Rạng Ðông


  Thành lập: 2004


  Trang nhà: www.ldrangdongsj.org
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 1111
 • Thiếu Ðoàn 1111
 • Thanh Ðoàn 1111
 • Ðoàn Nữ 60703
 • Thứ Bảy 10AM đến 12PM
  Summerdale Elementary School
  1100 Summerdale Dr - San Jose
  Trang Ngọc Tiến (Thomas)
  - Phone: (408) 750-7762
  - Email: vodang2000@yahoo.com
  Liên Ðoàn Trường Giang


  Thành lập: 2008


  Trang nhà: www.ldtruonggiang.org
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 689
 • Thiếu Ðoàn 689
 • Thanh Ðoàn 689
 • Đoàn Nữ 60946
 • Berryessa Community Center Park
  3050 Berryessa Rd.- Sanjose, CA 95132
  Tr. Minh Doan (LDT)
  Email: minh03@yahoo.com
  (408) 891-2702
  ------
  Tr. Chanh Viet (LDP)
  Email: chanhviet@gmail.com
  (408) 729-9999
  Liên Đoàn Cưủ Long
  Trang nhà: www.hdcuulong818.org/main.php?id=about
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Pack 818
 • Boy Scout 818
 • Crew 818
 • GS 62652
 • Meeting on Saturday from 7pm-9pm
  Foothill Community--Presbyterian Church
  5301 McKee Rd, San Jose, CA 95127
  Alexandra Phuong Pham (LDT)
  Email: alepham_rrn@yahoo.com
  408-242-1257
  Liên Đoàn Tây Sơn (Portland, Oregon)


  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Pack 714
 • Troop 714
 • Crew 714
 • GS 0714
 • LDT: Peter Dũng Nguyễn
  Email: peterdungnguyen@yahoo.com
  Phone: 503-341-6937
  LDP: Trương Văn Tiến
  LDP: John Quân Nguyễn
  Liên Đoàn Lạc Việt Sacramento
  Trang nhà: www.LienDoanLacViet.org
  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu Đoàn Quang Trung - BSA Pack 243
 • Thiếu Đoàn Quang Trung - Scouts BSA 243
 • Thanh Đoàn Lam Sơn - BSA Crew 243
 • Đoàn Nữ Nhị Trưng - GSUSA 1743, Scouts BSA 243
 • Meeting on Sunday, 2:30-4:30PM
  7104 Chandler Dr., Sacramento, CA
  Email: LacViet Sacramento@googlegroups.com
  ----
  Lam Nguyen 916-335-0357
  Andy Tran - Ấu
  Linh Nguyen - Thiếu Nam
  Tiffany Ho - Thiếu Nữ
  Chi Pham - Thanh
  Liên đoàn Việt Hùng (Seattle, WA)


  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
 • Ấu đoàn Cửu Long - Pack 286
 • Thiếu đoàn Hồng Hà - Troop 286
 • Thanh đoàn Cửu Long - Crew 286
 • Thiếu đoàn Nữ Mê Linh - Troop 43772
 • LĐT: Reika Yoshino (Ngo Le Que Phuong)
  (reikaphuong@gmail.com)
  Phone: 206-979-7880
  LĐP ngoại vụ: Thức Alex Nguyễn (atn12@gmail.com)
  LĐP nội vụ: Richard Nguyễn (rpnguyen@gmail.com)
  Làng Bách Hợp Vùng Vịnh


  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
  Tr. Dao Ngoc Minh
  - theresangocminh@gmail.com
  - 408-807-7315
  Xóm Tr. Niên Sacramento


  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
  Xóm Trưởng: Trung Do
  trungdo0110@gmail.com
  503-901-8448
  Làng HĐTr.N Seattle


  Đơn Vị Thời Gian &
  Địa Điểm Sinh Hoạt
  Các Đại Diện
  Làng Trưởng : Nguyễn Vũ Trường
  Phone: 206-228-3985
  Làng Phó : Nguyễn Văn Phúc
  Email: phucbmt@gmail.com
  Phone: 206-850-6883


  ?>
  3
  1
  7
  9
  7
  6