Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam

Northern CaliforniaLiên Ðoàn Âu Lạc


Thành lập: 2008


Trang nhà: liendoanaulac.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ðoàn Nữ 60956 Chủ Nhật 10AM đến 12:00PM
Alum Rock Youth Center
137 N.White Road, San Jose, CA 95127
Don Pham (LÐT) - (408) 729-7636 sl.donpham@gmail.com
Liên Ðoàn Bắc Đẩu


Thành lập: 2018


Trang nhà: www.bacdau.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Đoàn 817
Thiếu Đoàn 817
Thiếu Đoàn Nữ 2817
Thanh Đoàn 817
Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
Evergreen Valley College
3095 Yerba Buena Rd, San Jose
(in front of Caféteria)
Khải Trần (LĐT)
————————————————
Quỳnh Như Ngô (LĐP)
————————————————
Thủy Nguyễn (LĐBD Representative)
————————————————
Email: LDBD_Leaders@googlegroups.com
Liên Ðoàn Bách Việt


Thành lập: 2003


Trang nhà: liendoanbachviet.blogspot.com
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn 179
Thiếu Ðoàn 179
Thanh Ðoàn 179
Ðoàn Nữ 60919
Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
Vườn Hồng, Emma Prusch Farm Park
647 S King Rd San Jose, CA 95116
Biện Thị Quý (LÐT)
- (408) 410-7542
- ranmatkieng00@yahoo.com
- ranmatkieng00@gmail.com
————————————————
Lê Bình
- (408) 628-8758
Liên Ðoàn Diên Hồng


Thành lập: 1982
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn 216
Thiếu Ðoàn 230
Thanh Ðoàn 216
Ðoàn Nữ 61679
Thứ Bảy 10AM đến 12PM
Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave - San Jose
Trần Anh Kiệt (LÐT)
- (408) 966-1159 ka_tran@yahoo.com
Liên Ðoàn Hòa Bình


Thành lập: 2018
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Pack 745
Troop 745
Crew 745
Girl Troop 62601
Dove Hill Elementary School
1460 Colt Way, San Jose, CA 95121
Every Sunday from 10:00A to 1:00PM except holiday
Liên Đoàn Trưởng: Tuan Paul Nguyen
- (408) 666-1257
————————————————
Liên Đoàn Phó: Danny Lu
- 408-207-7461
Liên Ðoàn Hoa Lư


Thành lập: 2003
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Venture unit (Phan Hà)
Scouts (Tuan Vũ)
Cubs (Lâm Huỳnh)
Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
Rose Elementary School
250 Roswell Drive - Milpitas
LDT: Lâm Huỳnh
- lamhuynh1528@gmail.com
————————————————
LDP: Lý Định
- lyhuudinh@gmail.com
Liên Ðoàn Hướng Việt


Thành lập: 1999


Trang nhà: www.hv.hdvietnam.net
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn 288
Thiếu Ðoàn 288
Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
The Chapel of Vietnamese Martyrs
685 Singleton Road - San Jose
(Nguyện Ðường Các Thánh Tử Ðạo VN)
Gary Pham (LÐT)
- 669-216-0038 gary@acies.net
————————————————
Long Trần (LDP)
- 408-806-5745
Liên Ðoàn Lạc Việt San José


Thành lập: 2008


Trang nhà: hdlacviet.com
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn 610
Thiếu Ðoàn 610
Thanh Ðoàn 610
Ðoàn Nữ 61010
Chủ Nhật 2:00PM - 4:30PM
- Mùa Hè at Berryessa Park
  3050 Berryessa Rd, San Jose, CA 95132
- Mùa Đông at Trung Tâm Công Giáo
    2849 S White Rd San Jose, CA 95148
Lê Quý Nhượng (LĐT)
-(408)729-4543
- lequynhuong@yahoo.com
Liên Ðoàn Phù Đổng


Thành lập: 2006


Trang nhà: www.liendoanphudong.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn 719
Thiếu Ðoàn 719
Thanh Ðoàn 719
Girl Troop 718
Ðoàn Nữ 60709
Chủ Nhật 10:00AM đến 12:00AM
Evergreen Park
4860 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135
(next to Evergreen Community Center)
Nguyễn Ngọc Phương (LĐT)
- (408) 806-6039
- phuong.hop1@gmail.com
————————————————
Rachel Hà (LDP)
- (408) 836-7144
- nghiavo67@yahoo.com
Liên Ðoàn Ra Khơi


Thành lập: 1985


Trang nhà: www.rakhoi.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn 285
Thiếu Ðoàn 285
Thiếu đoàn Nữ 2285
Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave - San Jose
Ngô Đình Chuyên(LĐT)
-(408) 687-7784 namailan@yahoo.com
————————————————
Trần Hoàng Thân (LĐP Ngoại Vụ)
-(408) 396-1029 (408) 314-4462 tranth2021@gmail.com
————————————————
Trần Thào Chi (LĐP Nội Vụ)
- (408) 393-2909 tcttran@gmail.com
Liên Ðoàn Rạng Ðông


Thành lập: 2004


Trang nhà: www.ldrangdongsj.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn 1111
Thiếu Ðoàn 1111
Thanh Ðoàn 1111
Ðoàn Nữ 60703
Pinewood Park 1553 Greenwood way
Milpitas, Ca. 95035
Sunday 9am-11am
Trang Ngọc Tiền (Thomas) LDT
- 408-750-7762
- Thomas.trang@gmail.com
Liên Ðoàn Trường Giang


Thành lập: 2008


Trang nhà: www.ldtruonggiang.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Ðoàn Ben Nghe 689
Thiếu Ðoàn Cuu Long 689
Thanh Ðoàn Bach Dang 689
Ấu Ðoàn Suối Tiên 60964
Thiếu Nữ Hương Giang 60964
Berryessa Community Center Park
3050 Berryessa Rd.- Sanjose, CA 95132
Sun 10:30AM- 12:30PM
Tr. Minh Doan (LDT)
- minh03@yahoo.com
- (408) 891-2702
————————————————
Tr. Minh Nguyen LDP Ngoai Vu
- minhnguyen180@yahoo.com
- 408 838 0185
————————————————
Tr. Chanh Viet (Chartered Rep)
- chanhviet@gmail.com
- (408) 729-9999
Liên Đoàn Cưủ Long


Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
BSA Boy Scout Troop 0818
BSA GS Troop 2818
Crew 0818
Meeting on Saturday from 7pm-9pm
Foothill Community--Presbyterian Church
5301 McKee Rd, San Jose, CA 95127
Alexandra Phuong Pham (LDT)
- alepham_rrn@yahoo.com 408-242-1257
Vincent Dũng Phạm: Advancement Chairman
Liên Đoàn Lạc Việt Sacramento
Trang nhà: www.LienDoanLacViet.org
Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Đoàn Quang Trung - BSA Pack 243
Thiếu Đoàn Quang Trung - Scouts BSA 243B
Thanh Đoàn Lam Sơn - BSA Crew 243
Đoàn Nữ Nhị Trưng - GSUSA 1743, Scouts BSA 243G
Meeting on Sunday, 2:30-4:30PM
7104 Chandler Dr. 8860 Tiogawoods, Sacramento, CA
Chi Pham (LDT) 916-417-2237
Andy Tran - Ấu
Dat Nguyen - Thiếu Nam
Andy Tran (Interim) - Thiếu Nữ
Niki Nguyen - Thanh
Lam Nguyen lnguye03@yahoo.com
————————————————
LacVietSacramento@googlegroups.com
Liên Đoàn Tây Sơn (Portland, Oregon)


Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Pack 714
Crew 714
Troop nam 714
Troop nữ 5714
Girl scout 0714
11731 SE Stevens Rd
Happy Valley, OR 97086
Peter Dũng Nguyễn (LDT)
- peterdungnguyen@yahoo.com
- 503-341-6937
Liên Ðoàn Việt Hùng


Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Ấu Đoàn Phù Đổng
Thiếu Đoàn Nam Hồng Hà
Thiếu Đoàn Nữ Mê Linh
LĐT: Reika Yoshino (Ngô Lê Quế Phương)
- reikaphuong@gmail.com
- 206-979-7880
————————————————
LĐP ngoại vụ: Michiko Yoshino (Nguyễn Khánh My)
————————————————
LĐP nội vụ: Erika Yoshino (Nguyễn Mạch Thiên Ý)
Làng Bách Hợp Vùng Vịnh


Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện

Trưởng làng : Đào Ngọc Minh
-(408) 807-7315
- theresangocminh@gmail.com
————————————————
Mõ làng: Trịnh Mỹ Phương
- (408) 660-7579
- trinhphuong@sbcglobal.net
Làng Bách Hợp Sacramento


Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện

Trưởng làng: Nguyễn thị Lộc
- (916) 607-8321
- locthinguyen@hotmail.com


Làng Bách Hợp Portland


Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện
Trưởng làng: Bạch văn Nghĩa
- (503) 705-3862
- nghiabach@gmail.com
Làng Bách Hợp Seattle Washington


Đơn Vị Thời Gian &
Địa Điểm Sinh Hoạt
Các Đại Diện

Lý Trưởng: Tr. Nguyễn Vũ Trường
- 10221 4th Ave Seattle WA 98146
- 206-228-3985
- cvtanan@comcast.net
————————————————
Thông Tin Liên Lạc: Tr. Nguyễn Văn Phúc
- (206) 850-6883
- phucbmt@gmail.com


————————————————————
20 Liên Đoàn Hướng Đạo và Làng Bách Hợp
Last modified: November 16 2022 09:39:24
————————————————————


3
2
1
1
4
4