Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam

Northern California
Liên Đoàn Âu Lạc

(Thành lập 2008)


Trang nhà: liendoanaulac.org
Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 612
 • Thiếu Ðoàn 612
 • Ðoàn Nữ 60956
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:00PM
  Alum Rock Youth Center
  137 N.White Road, San Jose, CA 95127
  Don Pham (LÐT) - (408) 729-7636
  E-mail: sl.donpham@gmail.com  Liên Ðoàn Bắc Đẩu

  (Thành lập 2018)


  Trang nhà: www.bacdau.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Đoàn 817
 • Thiếu Đoàn 817
 • Thanh Đoàn 817
 • Chim Non 61112
 • Thiếu Nữ 61112
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Evergreen Valley College
  3095 Yerba Buena Rd, San Jose
  (in front of Caféteria)
  Ngọc Đào (LĐT)
  Khải Trần (LĐP)
  Thủy Nguyễn (LĐBD Representative)  Liên Ðoàn Bách Việt

  (Thành lập 2003)


  Trang nhà: www.bach-viet-group.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 179
 • Thiếu Ðoàn 179
 • Thanh Ðoàn 179
 • Ðoàn Nữ 60919
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Vườn Hồng, Emma Prusch Farm Park
  647 S King Rd San Jose, CA 95116
  Biện Thị Quý (LÐT) - (408) 410-7542
  E-mail: ranmatkieng00@yahoo.com  Liên Ðoàn Diên Hồng

  (Thành lập 1982)


    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 216
 • Thiếu Ðoàn 230
 • Thanh Ðoàn 216
 • Ðoàn Nữ 61679
 • Thứ Bảy 10AM đến 12PM
  Yerba Buena High School
  1855 Lucretia Ave - San Jose
  Trần Anh Kiệt (LÐT) - (408) 966-1159
  E-mail: ka_tran@yahoo.com
  ----
  Lê Quang Tuấn (LÐP) - (408) 263-3687
  E-mail: tl216@yahoo.com  Liên Ðoàn Hòa Bình

  (Thành lập 2018)


    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Pack 745
 • Troop 745
 • Crew 745
 • Girl Scout 62601
 • Dove Hill Elementary School
  1460 Colt Way, San Jose, CA 95121
  Every Sunday from 10:00A to 1:00PM except holiday
  Liên Đoàn Trưởng: Minh Nguyen
  408-887-0861
  -------
  Liên Đoàn Phó: Danny Lu
  408-207-7461  Liên Ðoàn Hoa Lư

  (Thành lập 2003)


    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 111
 • Thiếu Ðoàn 111
 • Ðoàn Nữ 60905
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  Rose Elementary School
  250 Roswell Drive - Milpitas
  Đinh Hữu Lý (LĐT)
  E-mail: lyhuudinh@gmail.com
  ----
  Vũ Anh Tuấn (LĐP)
  E-mail: lankluongvu@yahoo.com  Liên Ðoàn Hướng Việt

  (Thành lập 1999)


  Trang nhà: www.hv.hdvietnam.net
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 288
 • Thiếu Ðoàn 288
 • Thanh Ðoàn 288
 • Ðoàn Nữ 60780
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  The Chapel of Vietnamese Martyrs
  685 Singleton Road - San Jose
  (Nguyện Ðường Các Thánh Tử Ðạo VN)
  Gary Pham (LÐT) (408) 799-7170
  Email: gary@acies.net  Liên Ðoàn Lạc Hồng

  (Thành lập 1994)


    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 101
 • Thiếu Ðoàn 101
 • Thanh Ðoàn 101
 • Ðoàn Nữ 60280
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  John Sinnott Elementary School
  2025 Yellowstone Ave. - Milpitas
  Trần Tuấn (Andrew) (LÐT)
  (408) 910-7024
  E-mail: vietcali2000@yahoo.com
  ----
  Nguyễn Văn Ðĩnh
  (408) 315-1095
  E-mail: DVNG48@aol.com  Liên Ðoàn Lạc Việt San José

  (Thành lập 2006)


  Trang nhà: hdlacviet.com
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 610
 • Thiếu Ðoàn 610
 • Thanh Ðoàn 610
 • Ðoàn Nữ 61010
 • Ðoàn Nữ 61310
 • Chủ Nhật 3:00PM đến 05:00PM
  Trung Tâm Công Giáo tại San Jose
  2849 S White Rd
  San Jose, CA 95148
  Lê Quý Nhượng (LĐT) (408)729-4543
  E-mail: lequynhuong@yahoo.com
  ----  Liên Ðoàn Phù Đổng

  (Thành lập 2006)


  Trang nhà: www.liendoanphudong.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 719
 • Thiếu Ðoàn 719
 • Thanh Ðoàn 719
 • Ðoàn Nữ 60709
 • Chủ Nhật 10:00AM đến 12:00AM
  Evergreen Park
  4860 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135
  (next to Evergreen Community Center)
  Nguyễn Ngọc Phương (LĐT)
  (408) 806-6039
  Email: phuong.hop1@gmail.com
  ----
  Rachel Hà (LDP)
  (408) 836-7144
  Email: nghiavo67@yahoo.com  Liên Ðoàn Ra Khơi

  (Thành lập 1985)


  Trang nhà: www.rakhoi.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 285
 • Thiếu Ðoàn 285
 • Thanh Ðoàn 222
 • Ðoàn Nữ 61212
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Yerba Buena High School
  1855 Lucretia Ave - San Jose
  Ngô Đình Chuyên(LDT)(408)687-7784
  Email:namailan@yahoo.com
  ----
  Nguyễn Hữu Minh(LDP Nôi Vụ)
  Email: minhnguyen180@yahoo.com
  ----
  Trần Hoàng Thân (LDP Ngoại Vụ) (408) 396-1029
  Email tran4483@yahoo.com  Liên Ðoàn Rạng Ðông

  (Thành lập 2004)


  Trang nhà: www.ldrangdongsj.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 1111
 • Thiếu Ðoàn 1111
 • Thanh Ðoàn 1111
 • Ðoàn Nữ 60703
 • Thứ Bảy 10AM đến 12PM
  Summerdale Elementary School
  1100 Summerdale Dr - San Jose
  Trang Ngọc Tiến (Thomas)
  - Phone: (408) 750-7762
  - Email: vodang2000@yahoo.com  Liên Ðoàn Trường Giang

  (Thành lập 2008)


  Trang nhà: www.ldtruonggiang.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 689
 • Thiếu Ðoàn 689
 • Thanh Ðoàn 689
 • Đoàn Nữ 60946
 • Berryessa Community Center Park
  3050 Berryessa Rd.- Sanjose, CA 95132
  Tr. Chanh Viet (LDT)
  Email: chanhviet@email.com
  (408) 729-9999
  ------
  Tr.Tony Tran (LDP Nội Vụ)
  Tr. Nhan La (LDP Ngoại Vụ)  Liên Đoàn Cưủ Long  Trang nhà: www.hdcuulong.com
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Pack 818
 • Boy Scout 818
 • Crew 818
 • GS 62652
 • Meeting on Saturday from 7pm-9pm
  Foothill Community--Presbyterian Church
  5301 McKee Rd, San Jose, CA 95127
  Alexandra Phuong Pham (LDT)
  Email: alepham_rrn@yahoo.com
  408-242-1257  Liên Đoàn Tây Sơn (Portland, Oregon)    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Pack 714
 • Troop 714
 • Crew 714
 • GS 0714
 • LDT: Peter Dũng Nguyễn
  Email: peterdungnguyen@yahoo.com
  Phone: 503-341-6937
  LDP: Trương Văn Tiến
  LDP: John Quân Nguyễn  Liên Đoàn Lạc Việt Sacramento  Trang nhà: www.LienDoanLacViet.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Đoàn Quang Trung - 0243
 • Thiếu Đoàn Quang Trung -0243
 • Thanh Đoàn Lam Sơn - 0243
 • Đoàn Nữ Nhị Trưng - GSUSA 1743
 • Meeting on Sunday, 2:30-4:30PM
  6700 Mack road, Sacramento, CA
  Đào Diêp Thúy (LĐT)916-417-4833
  Email: thuydao11@gmail.com
  ----
  Các Liên Đoàn Phó:
  Andy Tran 916-544-9393
    Email: atran71@yahoo.com
  Dien Nguyen 916-690-9026
    Email: nguyendien66@yahoo.com
  Kim Pho 916-207-8673
    Email: quinnofsacto@gmail.com
  Chi Pham 916-417-2237
    Email: chipham64@yahoo.com  Liên đoàn Việt Hùng (Seattle, WA)    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu đoàn Cửu Long - Pack 286
 • Thiếu đoàn Hồng Hà - Troop 286
 • Thanh đoàn Cửu Long - Crew 286
 • Thiếu đoàn Nữ Mê Linh - Troop 43772
 • LĐT: Reika Yoshino (Ngo Le Que Phuong)
  (reikaphuong@gmail.com)
  Phone: 206-979-7880
  LĐP ngoại vụ: Thức Alex Nguyễn (atn12@gmail.com)
  LĐP nội vụ: Richard Nguyễn (rpnguyen@gmail.com)  Làng Bách Hợp Vùng Vịnh    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
  Tr. Dao Ngoc Minh
  - theresangocminh@gmail.com
  - 408-807-7315  Xóm Tr. Niên Sacramento    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
  Xóm Trưởng: Dong Tran
  Phone: 916-813-0592
  Email: dongda1804@gmail.com  Làng HĐTr.N Seattle    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
  Làng Trưởng : Nguyễn Vũ Trường
  Phone: 206-228-3985
  Làng Phó : Nguyễn Văn Phúc
  Email: phucbmt@gmail.com
  Phone: 206-850-6883


  3
  1
  5
  9
  1
  3