Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam

Northern California
Liên Đoàn Âu Lạc

(Thành lập 2008)


Trang nhà: liendoanaulac.org
Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 612
 • Thiếu Ðoàn 612
 • Ðoàn Nữ 60956
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:00PM
  Alum Rock Youth Center
  137 N.White Road, San Jose, CA 95127
  Don Pham (LÐT) - (408) 729-7636
  E-mail: sl.donpham@gmail.com  Liên Ðoàn Bách Việt

  (Thành lập 2003)


  Trang nhà: www.bach-viet-group.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 179
 • Thiếu Ðoàn 179
 • Thanh Ðoàn 179
 • Ðoàn Nữ 60919
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Vườn Hồng, Emma Prusch Farm Park
  647 S King Rd San Jose, CA 95116
  Biện Thị Quý (LÐT) - (408) 410-7542
  E-mail: ranmatkieng00@yahoo.com  Liên Ðoàn Diên Hồng

  (Thành lập 1982)


    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 216
 • Thiếu Ðoàn 230
 • Thanh Ðoàn 216
 • Ðoàn Nữ 61679
 • Thứ Bảy 10AM đến 12PM
  Yerba Buena High School
  1855 Lucretia Ave - San Jose
  Trần Anh Kiệt (LÐT) - (510) 794-8402
  E-mail: ka_tran@yahoo.com
  ----
  Lê Quang Tuấn (LÐP) - (408) 263-3687
  E-mail: tl216@yahoo.com  Liên Ðoàn Hoa Lư

  (Thành lập 2003)


    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 111
 • Thiếu Ðoàn 111
 • Ðoàn Nữ 60905
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  Rose Elementary School
  250 Roswell Drive - Milpitas
  Đinh Hữu Lý (LĐT)
  E-mail: lyhuudinh@gmail.com
  ----
  Vũ Anh Tuấn (LĐP)
  E-mail: lankluongvu@yahoo.com  Liên Ðoàn Hướng Việt

  (Thành lập 1999)


  Trang nhà: www.hv.hdvietnam.net
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 288
 • Thiếu Ðoàn 288
 • Thanh Ðoàn 288
 • Ðoàn Nữ 60780
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  The Chapel of Vietnamese Martyrs
  685 Singleton Road - San Jose
  (Nguyện Ðường Các Thánh Tử Ðạo VN)
  Nguyễn Giang (LĐT) (408) 966-9006
  E-mail: ganoi69@yahoo.com  Liên Ðoàn Lạc Hồng

  (Thành lập 1994)


    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 101
 • Thiếu Ðoàn 101
 • Thanh Ðoàn 101
 • Ðoàn Nữ 60280
 • Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
  John Sinnott Elementary School
  2025 Yellowstone Ave. - Milpitas
  Phạm Ngọc Châu (LÐT) (408) 946-1605
  E-mail: joe.pham@lmco.com
  ----
  Nguyễn Văn Ðĩnh (408) 315-1095
  E-mail: DVNG48@aol.com  Liên Ðoàn Lạc Việt San José

  (Thành lập 2006)


  Trang nhà: hdlacviet.com
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 610
 • Thiếu Ðoàn 610
 • Thanh Ðoàn 610
 • Ðoàn Nữ 61010
 • Ðoàn Nữ 61310
 • Chủ Nhật 3:00PM đến 05:00PM
  Trung Tâm Công Giáo tại San Jose
  2849 S White Rd
  San Jose, CA 95148
  Lê Quý Nhượng (LĐT) (408)729-4543
  E-mail: lequynhuong@yahoo.com
  ----  Liên Ðoàn Phù Đổng

  (Thành lập 2006)


  Trang nhà: www.liendoanphudong.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 719
 • Thiếu Ðoàn 719
 • Thanh Ðoàn 719
 • Ðoàn Nữ 60709
 • Chủ Nhật 10:00AM đến 12:00AM
  Evergreen Park
  4860 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135
  (next to Evergreen Community Center)
  Nguyễn Ngọc Phương (LĐT)(408) 806-6039
  Email: phuong.hop1@gmail.com
  ----
  Rachel Hà (LDP)
  Email: rachel.ha@flextronics.com (408) 576-6910  Liên Ðoàn Ra Khơi

  (Thành lập 1985)


  Trang nhà: www.rakhoi.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 285
 • Thiếu Ðoàn 285
 • Thanh Ðoàn 222
 • Ðoàn Nữ 61212
 • Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
  Yerba Buena High School
  1855 Lucretia Ave - San Jose
  Ngô Đình Chuyên(LDT)(408)687-7784
  Email:namailan@yahoo.com
  ----
  Nguyễn Hữu Minh(LDP Nôi Vụ)
  Email: minhnguyen180@yahoo.com
  ----
  Trần Hoàng Thân (LDP Ngoại Vụ) (408) 396-1029
  Email tran4483@yahoo.com  Liên Ðoàn Rạng Ðông

  (Thành lập 2004)


  Trang nhà: www.ldrangdongsj.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 1111
 • Thiếu Ðoàn 1111
 • Thanh Ðoàn 1111
 • Ðoàn Nữ 60703
 • Thứ Bảy 10AM đến 12PM
  Summerdale Elementary School
  1100 Summerdale Dr - San Jose
  Trang Ngọc Tiến (Thomas)(408) 750-7762
  E-mail: vodang2000@yahoo.com  Liên đoàn Trùng Dương

  (Thành lập 2012)


  Trang nhà: www.hdtrungduong.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Thiếu Ðoàn 414
 • Đoàn Nữ 60614
 • Friday 6:45 pm - 8:45 pm
  James Franklin Smith Elementary School
  2220 Woodbury Ln, San Jose, CA 95121
  Nguyễn Việt Phương (LDT)
  Email: phuong.nguyen@hdtrungduong.org
  408-465-6041
  ----
  Bùi Lan Phương (LDP)
  Email: cchbui@gmail.com
  408-382-9155  Liên Ðoàn Trường Giang

  (Thành lập 2008)


  Trang nhà: www.ldtruonggiang.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
 • Ấu Ðoàn 689
 • Thiếu Ðoàn 689
 • Thanh Ðoàn 689
 • Đoàn Nữ 60946
 • Berryessa Community Center Park
  3050 Berryessa Rd.- Sanjose, CA 95132
  Tr. Chanh Viet (LDT)
  Email: chanhviet@email.com
  (408) 729-9999
  ------
  Tr.Tony Tran (LDP Nội Vụ)
  Tr. Nhan La (LDP Ngoại Vụ)  Lien Doan Cuu Long  Trang nhà: www.hdcuulong.com
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
  Meeting on Saturday from 7pm-9pm
  Foothill Community--Presbyterian Church
  5301 McKee Rd, San Jose, CA 95127
  Alexandra Phuong Pham (LDT)
  Email: alepham_rrn@yahoo.com
  408-242-1257  Liên Đoàn Lạc Việt Sacramento  Trang nhà: www.LienDoanLacViet.org
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
  Meeting on Sunday, 2:30-4:30PM
  6700 Mack road, Sacramento, CA
  Đào Diêp Thúy (LĐT)
  Email: thuydao11@gmail.com 916 417 4833
  ----
  Liên Đoàn Phó:
  Andy Tran : 916 544 9393, atran71@yahoo.com
  Dien Nguyen: 916 690 9026, nguyendien66@yahoo.com
  Kim Pho: 916-207-8673, quinnofsacto@gmail.com
  Chi Pham: 916-417-2237, chipham64@yahoo.com  Làng Bách Hợp Bắc Cali - Trưởng Niên    
  Đơn Vị Thời Gian và Địa Điểm Sinh Hoạt Các Đại Diện
  Tr. Dao Ngoc Minh
  Email: theresangocminh@gmail.com 408-807-7315


  3
  2
  8
  8
  9
  5